Význam pravidelných sportovních aktivit

Tělesná aktivita a pohyb hrají významnou roli v průběhu celého života člověka. V současnosti však celosvětová populace podléhá komerčnímu a tím často nevhodnému a nezdravému způsobu života.

Do popředí se tak bohužel dostávají jiné hodnoty než je zdravý způsob života jedince. Tato komerce společnosti vede člověka např. k nadměrnému množství vypjatých stresových situací, nedostatku zdravých pohybových aktivit, špatným  stravovacím návykům…. apod. Ve snaze získání majetku, úspěšné kariéry a honbě za ziskem člověk zapomíná na základní podmínku šťastného a tím i harmonického života – zdraví.

V souvislosti s touto skutečností se proto do popředí dostávají různé formy civilizačních chorob, jako např. obezita a s ní související vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční a s ní spojený například infarkt myokardu, ateroskleróza mozkových tepen, cévní mozkové příhody, diabetes mellitus II. typu a další                                                                        

Obecně platí, že pohybová aktivita je tak zdravá, jak se provozuje. Při správném „dávkování“ je možné očekávat celou řadu pozitivních reakcí těla. Tělesná aktivita působí pozitivně jak na vegetativní nervový systém, tak i na imunitní systém. Vhodně zvolená a především pravidelně prováděná pohybová aktivita může velmi významně ovlivnit hladinu například krevních tuků, obezitu, vysoký tlak, kompenzovat cukrovku, odstraňovat dlouhodobou únavy, působit jako antidepresivum. Zmenší se také náchylnost k banálním infekcím. Samotné zvýšení pohybové aktivity jako nástroje snížení například hmotnosti vede jen k nepatrným hmotnostním poklesům, ale způsobí  významné změny v metabolických parametrech například v lipidovém profilu, glykemickém profilu a především zvýšení fyzické zdatnosti, což jsou všechno zásadní parametry pro ovlivnění kardiovaskulárního systému a zlepšení kvality života postiženého.

Krátkodobá aktivita (hodiny)

  • Snížení hladiny cukru
  • Snížení krevního tlaku

Střednědobá aktivita (týdny)

  • Zvýšení aktivní tělesné hmoty
  • Snížení počtu tukových zásob
  • Zmenšení obvodu pasu

Dlouhodobá aktivita (měsíce)

  • Snížení hmotnosti
  • Dlouhodobé snížení krevního tlaku
  • Zlepšení kompenzace cukrovky
  • Zlepšení fyzické zdatnosti
  • Zlepšení psychického stavu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *