Základní parametry pohybové aktivity

Jako zcela zásadní je potřebné nalézt parametry pro hodnocení účinnosti pohybové aktivity, které jsou současně motivačními prvky pro setrvání v programech pohybové aktivity.  Takový parametr musí být jednoduchý, optimálně měřitelný, časově očekávatelný a jednoduše fyziologicky zjistitelný. Jenom tak je šance, že bude účinek pohybové aktivity pochopen.

O účinnosti pohybové aktivity jako léčebného postupu rozhodují: Frekvence, intenzita, doba trvání a druh pohybové aktivity.

 Frekvenci pohybové aktivity, tak abychom ji mohli považovat účinnou, lze považovat cvičení 2 – 3x týdně. Pokud jsou přestávky mezi jednotlivými cvičeními delší, než 48 hodin většinou se nedostaví dostatečný dlouhodobý účinek tréninku. Přestože se dostaví, zlepšení tolerance zátěže, nedojde k adekvátnímu zlepšení fyzické zdatnosti a zlepšení ostatních metabolických parametrů. Optimální druh pohybové aktivity je takový, při kterém využíváme např. cyklický pohyb, jež nám dovolují snadno měnit intenzitu cvičení (jízda na kole, rotopedu, svižnější chůze).

Doba trvání aktivity, tak aby měla pozitivní vliv na snížení hmotnosti či zlepšení fyzické zdatnosti, by měla trvat alespoň 40 – 50 minut. Při výběru pohybové aktivity je nejvhodnější využít tzv. “aerobní pohybové aktivity“, kdy práce svalů a metabolické procesy v nich, probíhají za přítomnosti kyslíku.

 Intenzita fyzické aktivity se však jeví jako zcela zásadní. Je rozhodující pro očekávaný účinek. Pro hodnocení účinku na organismus z hlediska zátěže na kardiovaskulární systém je nejvhodnější sledování srdeční resp. tepové frekvence (TF). Je to důležitý ukazatel stavu organismu, a to nejen při zatížení, ale i v klidovém stavu. Je to jeden z nejdůležitějších parametrů pro stanovení optimální pohybové aktivity.