Intenzita pohybové aktivity

Cvičenci, kteří s pohybovou aktivitou začínají, musí pozorně sledovat a průběžně hodnotit své výstupy při cvičení. Je možné, že užívají léky ovlivňující srdeční frekvenci(tzv. betablokátory), v tom případě je velmi důležité, aby „poslouchali své tělo“ a nepřeceňovaly okamžitou fyzickou dispozici.  Každý kdo provádí, jakoukoliv pohybovou aktivitu se musí cítit v pohodě!

Z vlastní zkušenosti vím, že jsou cvičenci, kteří mají vlastní filozofii cvičení a snaží se držet zásady – „Čím více a rychleji, tím lépe za kratší čas“. Instruktor, který jejich cvičení organizuje, toto nesmí z hlediska bezpečnosti dopustit! Hlavně zpočátku pravidelných pohybových aktivit může docházet k nepříznivým reakcím organismu. Je proto vhodné při pozorování těchto cvičenců doporučit a společně hodnotit intenzitu a využít např. “test mluvení“. Vhodná intenzita cvičení je taková, při které je cvičenec schopný souvislé řeči. V zásadě platí, že je lepší prodlužovat dobu trvání pohybu než zvyšovat intenzitu cvičení.  

Pravidelné pohybové aktivity s přihlédnutím na případné zdravotní komplikace je bez diskusí velmi vhodné zakomponovat do běžného každodenního života jednotlivce. Pokud nebude pohybová aktivita vyhovovat tomu, kterému jedinci je dobré zkoušet a hledat jiné aktivity, která budou dotyčného bavit. Jenom tak bude člověk snažící se o pravidelný pohyb ochoten leccos překonat a překousnout. Bude také dost pravděpodobné, že u tohoto pohybu vydrží. Je potřeba, aby měl na paměti, že účinek pohybové aktivity trvá pouze v době, kdy je provozována.