Den: 8. 8. 2022

ZDRAVÍ

Intenzita pohybové aktivity

Cvičenci, kteří s pohybovou aktivitou začínají, musí pozorně sledovat a průběžně hodnotit své výstupy při cvičení. Je možné, že...

Read More
ZDRAVÍ

Význam pravidelných sportovních aktivit

Tělesná aktivita a pohyb hrají významnou roli v průběhu celého života člověka. V současnosti však celosvětová populace podléhá komerčnímu a...

Read More
ZDRAVÍ

Základní parametry pohybové aktivity

Jako zcela zásadní je potřebné nalézt parametry pro hodnocení účinnosti pohybové aktivity, které jsou současně motivačními prvky pro setrvání...

Read More